Diensten

Welke diensten kunnen wij u leveren?

Debedrijfsbemiddelaar.nl is ontstaan vanuit ervaringen in het bedrijfsleven. Wij kunnen u begeleiden bij een goede bedrijfsovername.

VOORBEREIDINGEN VAN DE VERKOOP VAN UW BEDRIJF

Het verkoop klaar maken en de waarde van uw bedrijf.Als u het bedrijf wil verkopen is het voor de kopende en verkopendepartij wenselijk dat uw onderneming een goede economische waarde heeft en gezond is.Bepalende factoren die een goede prijs genereren voor de verkopende partij en waarbij de kopende partij een goede ROI (return on investment) heeft zijn o.a. een goede solvabiliteitsratio of liquiditeitspercentage en een goede cash-flow.

OPSTELLEN VAN EEN HELDER EN REALISTISCH PLAN

Een realistisch en helder plan is als een rode draad in het verkoopproces. Het biedt in die zin een zekere structuur waar er ruimte is voor mogelijke aanpassingen. Wij stellen dit stappenplan voor uw bedrijf op en staan hier flexibel in. Het geeft u inzicht in realistische haalbare mogelijkheden of valkuilen voor de toekomst van het bedrijf.In een gestructureerd stappenplan komen in goed overleg alle zakelijke aspecten voor van het verkoopproces.

WAARDEBEPALING VAN UW BEDRIJF

Als u als DGA uw bedrijf wil verkopen dan is het uiterst belangrijk om in een pril stadium inzichtelijk te krijgen wat uw bedrijf waard is.Zijn de biedingen die u krijgt juist of zijn deze onder de maat?Weet waar u staat tijdens de onderhandelingen en kom beslagen ten ijs.Wij hebben voor het bepalen van de waarde van uw bedrijf een aantal factoren meegenomen.Dit is onder andere wat voor bedrijf heeft u in welke branche of hoe lang bestaat het bedrijf?Zijn er kort lopende of lang lopende schulden, hoe is uw voorraad?Is de winst verkregen door abonnementen, producten of levert het bedrijf een dienst?