DE BEDRIJFSWAARDERING

Als u uw bedrijf wil verkopen dan is het uiterst belangrijk om in een pril stadium inzichtelijk te krijgen wat uw bedrijf waard is.

Zijn de biedingen die u krijgt juist of zijn deze onder de maat?

Weet waar u staat tijdens de onderhandelingen en kom beslagen ten ijs.

waardebepaling
bedrijfswaardering

Wij hebben voor het bepalen van de waarde van uw bedrijf een aantal factoren meegenomen.

  • Wat voor bedrijf heeft u in welke branche of hoe lang bestaat het bedrijf?
  • Zijn er kort lopende of lang lopende schulden, hoe is uw voorraad?
  • Is de winst verkregen door abonnementen, producten of levert het bedrijf een dienst?
  • Wat is de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, (maatstaf voor de brutowinst van een bedrijf, zonder aftrek van de in de definitie genoemde kosten).
  • In welke sector zit het bedrijf?
  • Hoeveel FTE (fulltime equivalent)?
  • Welke mogelijke synergievoordelen zijn er?

Zo kan het zijn dat de eigenaar van een ict bedrijf vaak 10 of soms 20 maal de winst voor belasting na een overname als overnamesom krijgt uitbetaald. Daarentegen als u zich als eigenaar van een bedrijf (b.v klein party verhuurbedrijf) in een volatiele markt bevindt kunt u wellicht 3 á 4 maal de jaarwinst voor belasting krijgen.

We hebben daarvoor een waarderingsmethode ontwikkeld die is ontstaan uit ervaring en cijfers.

Voor elk bedrijf een andere waardering die past bij de huidige markt.

De vraagprijs wordt door onze bedrijfsadviseur en de accountant van de ondernemer afgestemd aan de hand van het ontvangen cijfermateriaal en overige informatie.

Een passende bedrijfswaardering draagt er toe bij dat u bewust bent van de waarde van uw bedrijf. Dit zal u ten goede komen tijdens de onderhandelingen.

Daarmee kan u uw positie versterken en kunt u een financiële tegenvaller in de toekomst voorkomen.

Het is zaak om door de verkopende partij een gedegen Due dilligence (boekhoudkundig onderzoek) te laten doen alvorens aan de onderhandelingen te beginnen.

Vooraf dragen wij zorg voor een juiste wijze van waardebepaling en zorgen wij dat uw bedrijf verkoop klaar is en op juiste waarde kan worden ingeschat.

Waarbepaling Nodig?