opstellen van een helder en realistisch plan

Een realistisch en helder plan is als een rode draad in het verkoopproces. Het biedt in die zin een zekere structuur waar er ruimte is voor mogelijke aanpassingen. Wij stellen dit stappenplan voor uw bedrijf op en staan hier flexibel in. Het geeft u inzicht in realistische haalbare mogelijkheden of valkuilen voor de toekomst van het bedrijf.

waardeperceptie
strategisch plan

In een gestructureerd stappenplan komen in goed overleg alle zakelijke aspecten voor van het verkoopproces.
Hierbij kan eventueel uw boekhouder of accountantskantoor een deel van uitmaken door het aanleveren van de benodigde cijfers en ervaringen uit het verleden. Wij hanteren een concept waarbij de boekhouder (en ook het personeel) aanblijft en u niet als klant zal verliezen.

In de verkoop klaarmaak fase wordt het plan voor u opgesteld. Tijdens de praktijk kan dit altijd worden aangepast en staan wij open voor flexibele omgang hiermee. Bepalende factoren worden in kaart gebracht en kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de kansen, de valkuilen, de marktwerking, het marktaandeel, concurrentiepositie, enz. Het kan tevens een inzicht geven in wat voor potentiële koper voor het bedrijf interessant is. De uitkomsten hiervan bepalen mede ook de waarde van uw bedrijf en haalbaarheid van de verkoop van uw bedrijf. Het moment van verkoop kan hierdoor ook worden bepaalt.

STAPPENPLAN

Hierbij een korte uitleg van de verschillende fases van het stappenplan voor het verkoopproces. Uiteraard verschilt dit bij elk bedrijf. Dit geeft een overzicht van de te nemen stappen. Het stappenplan kan in de praktijk uiteraard nog worden aangepast. Op onze andere pagina’s van deze website kunt u een uitgebreide uitleg lezen waarin we dieper in gaan op de materie van elke fase.

Stap 1

Voorbereiden van verkoop, het verkoop klaar maken van uw bedrijf.

De tijdsduur hiervan is afhankelijk hoe gezond uw bedrijf is.

Stap 2

Het in kaart brengen van een realistische waarde en bijbehorende verschil in waarde percepties van uw onderneming.

Stap 3

Opmaken van een bedrijfsdocument ter inzage voor de potentiële kopende partij.

Stap 4

Het in kaart brengen, screenen en benaderen van potentiële kopers:

Dit kan een strategische partij, informal investor of MBI kandidaat met voldoende eigen vermoegn zijn. Alleen na het tekenen van een zwaar nda krijgt men informatie.

Stap 5

Het aan tafel laten komen van gescreende potentieel kopende partijen.

Hierbij kijken we of het klikt, wat de beweegredenen en intenties zijn van de kopende partij om het bedrijf over te nemen.

Stap 6

Na de kennismakingsgesprekken van stap 5 maken we een keuze voor een tweede gesprek met de potentiële kopende partij en kunnen we hierbij in onderhandeling treden.

Stap 7

Het opmaken van een intentieverklaring door ons en het laten tekenen van een intentieverklaring door de potentiële koper.

Stap 8

Door de kopende partij wordt een due diligence / boekenonderzoek onderzoek uitgevoerd.

Kopende partijen willen vaak na het boekenonderzoek nog een gesprek naar aanleiding van de uitkomst hiervan en is het voor hen een aanleiding tot het heropenen van de onderhandelingen over condities of verkoopprijs.

Stap 9

Het opmaken van het verkoopcontract met de daarbij behorende clausules.

Stap 10

Het tekenen van het verkoopcontract en daarna het betalen van de verkoopprijs.

Bedrijfsbemiddeling nodig?